Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καλαμάτα